Gebruiksvoorwaarden ('Terms of service')

Versie: 2 - Laatse update: 15/10/2017

Algemeen

De Kluster app en kluster.work website (verder de app en de website) zijn eigendom van en worden beheerd door BVBA StarPirates.

 

E-mail: help@kluster.work

Adres maatschappelijk zetel: Verdaelstraat 32, 3450 Geetbets

Ondernemingsnummer: BTW BE 0674.685.181

Door de toegang tot en het gebruik van de app of website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de app en de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BVBA StarPirates of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie in de app en op de website is van algemene aard. De informatie is niet altijd aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BVBA StarPirates levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de app of website onbeschikbaar zou zijn, zal BVBA StarPirates de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BVBA StarPirates kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op de app of website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de app of website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder contacteren.

De inhoud van de app en website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BVBA StarPirates geeft geen garanties voor de goede werking van de app en website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de app en website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of app.

BVBA StarPirates kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de app of de website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De app en website kunnen hyperlinks bevatten naar websites, apps of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze apps, websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BVBA StarPirates verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze apps, pagina’s of websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

BVBA StarPirates kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade geleden door de gebruiker, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van de app of website.

 

Kluster is een platform in het kader van de Belgische deeleconomie. Inkomsten verworven via Kluster zijn onderhevig aan belastingen volgens de bepalingen in de Belgische wetgeving. BVBA StarPirates kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen geleden door de gebruiker ten gevolge van het overschrijden van bepaalde grenzen zoals gesteld in de Belgische wetgeving. Kluster probeert hierover zijn gebruikers zo goed mogelijk te adviseren, echter kunnen hieraan ook geen rechten ontleend worden. Zoals eerder vermeld is BVBA StarPirates niet aansprakelijk voor schade geleden door gebrekkige of foute informatie op de app of website.

Betalingen

Via de Kluster app is het mogelijk om betalingen uit te voeren. Alle betalingen worden afgehandeld door Mollie Payments, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland. De Kluster app of website houdt geen kaartgegevens bij.

Geoorloofd gebruik

De kluster app heeft als doel particulieren met elkaar in contact te brengen voor het uitvoeren van werken onder het wettelijk stelsel van de deeleconomie. Hiernaast zal men ook zelfstandigen kunnen boeken die adverteren op het platform. Het is niet toegelaten om de app te gebruiken voor andere doeleinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.